Uw donaties zijn van harte welkom.

U kunt een donatie overmaken naar onze rekening, NL16RABO0344552691. Via de “doneer nu” button op de rechter kant van deze pagina geeft ook de mogelijkheid om te doneren. Dat betekent echter wel dat er 10% van uw gift naar de Stichting Geef Gratis.

Doneren met belastingvoordeel
De Belastingdienst heeft Stichting J’Africa erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is daardoor mogelijk om fiscaal gunstig te schenken via een periodieke gift of via uw testament.  U kunt bij de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/  nagaan dat wij een ANBI zijn (zoek op J africa).

Periodieke Donatie met onderhandse overeenkomst
Als u Stichting J’Africa voor langere periode wilt steunen kan dat via een onderhandse overeenkomst. U steunt ons dan minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar. De donatie aan Stichting J’Africa is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  Door gebruik te maken van een onderhandse overeenkomst, is het is niet langer nodig om een akte bij de notaris te laten opmaken.Deze regeling maakt dat u zeer voordelig aan ons kan schenken of juist een hoger bedrag kan schenken omdat u netto hetzelfde doneert als met een gift zonder overeenkomst en zonder aftrekbaarheid. Zie details en rekening voorbeeld hier. Ons RSIN dan wel het fiscaal nummer is 8161.05.558.

Periodieke donatie met notariële schenkingsakte
Het blijft mogelijk een periodieke schenking te doen via een notariële schenkingsakte. Aan een dergelijke overeenkomst zijn kosten verbonden.

Testament
Nalaten aan een ANBI zoals Stichting J’Africa heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor komt het gehele bedrag zonder afdracht aan belastingen ten goede aan Stichting J’Africa en daarmee aan studenten in Malawi. Als u Stichting J’Africa wilt laten opnemen in uw testament, kunt u met uw notaris of met ons contact opnemen.

Als u vragen heeft neemt u dan contact met ons op.