Alle bestuursleden treden als ambassadeur van J’Africa op en zijn gezamenlijk verant-woordelijk voor de fondswerving en het reilen en zeilen van de stichting.
Momenteel het bestuur bestaat uit:

Rianne Heijboer

penningmeester

Andrea Blokpoel

Webmaster

Daulos Mauambeta

Lokaal Contact

Eva de Wit

communicatie

Nick Miltenberg

Student Coördinator

In Malawi treedt de heer Daulos Mauambeta, directeur van Wildlife & Environmental Society Malawi, als contactpersoon op voor Stichting J’Africa. Hij is een betrouwbare en waardevolle drijvende kracht achter de contacten met de scholen en studenten in Malawi. De bestuursleden en alle andere betrokkenen werken geheel vrijwillig en zonder vergoeding mee.